Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid:

Persoonlijke informatie

AppWereld respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De volgende persoonlijke informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van onze diensten of omdat u deze actief verstrekt:

 • E-mail adres;
 • IP adres (Internet Protocol);
 • Overige gegevens die uw verstrekt via het contact formulier, registratie of een reactie.

Geen van uw persoonlijke gegevens wordt doorgegeven, verkocht of openbaar gemaakt aan derden. Mogelijke uitzonderingen op deze regel zijn rechtsgeldige juridische verzoeken of wanneer de veiligheid van derden in het geding komt.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Contact op te kunnen nemen indien gewenst (reactie of contact formulier);
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Cookies

AppWereld gebruikt de volgende cookies:

 • Om uw sessie te binden aan uw computer (tijdelijk);
 • Om te kijken of u de EU cookies melding accepteert (10 jaar geldig);
 • En eventueel om te kijken of u een terugkerende bezoeker bent (geregistreerde gebruikers).

In de sessie wordt informatie opgeslagen die vernietigd wordt zodra u uw browser sluit. Deze sessies bevatten naast uw IP alleen informatie zoals het apparaat waarmee u de site opent. De toegeschreven sessie wordt gebruikt om uw laatste handelingen op te slaan voor uw eigen gebruik. Evenals de sessie wordt deze informatie ook verwijderd na het sluiten van uw browser en is dan ook alleen voor uw gemak ter beschikking gesteld.

AppWereld maakt gebruik van diensten van derden waaronder advertenties. Deze diensten zijn in veel gevallen ook in staat cookies te plaatsen. Deze cookies zijn tot dusver bekend uitsluitend bedoeld om u de juiste advertenties aan te kunnen bieden en advertentie programma's te kunnen verbeteren. Deze sites van derden ontvangen in de meeste gevallen ook wat deze website ontvangt aan log bestanden. Deze website heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden. Voor meer informatie hierover is het raadzaam het privacybeleid van deze partners op te zoeken.

Huidige advertentie partners:

 • Google Adsense

Google Adsense

Google maakt gebruik van een speciale DART-cookie om u advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van uw surfgedrag op zowel deze als andere websites. U kunt zich te allen tijde via Google afmelden voor de DART-cookie.
Zie advertentie instellingen.

Als u cookies compleet wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Voor gedetailleerde informatie over het beheer van cookies kunt u terecht op de website van de betreffende browser.

Gebruiksvoorwaarden:

Door het bezoeken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wet-en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verbiedt u uzelf toegang en gebruik van deze website.

Teksten van AppWereld mogen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden als de tekst onaangepast met een bron-/naamvermelding en volgbare link geplaatst wordt.

AppWereld zal alles in het werk stellen om actuele en correcte informatie te vermelden op deze website, maar is niet verantwoordelijk voor en garandeert of verzekert de correctheid, gangbaarheid of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie niet. AppWereld is niet aansprakelijk voor schade die of letsel dat voortvloeit uit de toegang of de niet-beschikbaarheid van de toegang tot de website of uw vertrouwen in informatie van deze website.

Disclaimer

AppWereld biedt geen garantie dat:

 • De website zal voldoen aan uw vereisten;
 • De website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutvrije basis;
 • De resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website correct of betrouwbaar zijn;
 • De kwaliteit van eender welke software, producten, diensten, informatie of andere materialen die worden verkregen door u via de website aan uw verwachtingen zal voldoen.

Alle inhoud, materialen, informatie of software die wordt gedownload of op een andere manier wordt verkregen door het gebruik van de website, wordt gedownload of verkregen naar uw goeddunken en u draagt er zelf het risico voor. AppWereld is niet aansprakelijk voor enige schade jegens u of uw computersystemen, mobiele apparaten of gegevensverlies dat voortvloeit uit het downloaden van eender welke inhoud, materialen, informatie of software. AppWereld behoudt zich het recht voor elk moment wijzigingen uit te voeren aan de website of de website te updaten zonder voorafgaande kennisgeving.

Logo's, merk- en productnamen Apple, iPhone, iPad, iPod Touch en iTunes zijn eigendom van Apple, Inc. AppWereld is niet gesponsord, goedgekeurd of onderdeel van Apple, Inc. Screenshots en app iconen zijn eigendom van respectieve uitgevers. Downloads verlopen via de App Store, AppWereld host deze niet zelf.

Sites van derden

AppWereld kan links of referenties bevatten naar websites van derden, AppWereld kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van zulke andere websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel dat voortvloeit uit die inhoud. Alle links naar andere websites worden alleen opgenomen ten behoeve van de gebruikers van deze website.

Reacties

AppWereld is niet verantwoordelijk voor links, referenties en enige andere vorm van tekst in reacties van gebruikers.

AppWereld behoudt zich het recht voor dit privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatst gepubliceerde versie vervangt elke voorgaande versie.
Neem contact op bij vragen of onduidelijkheid.